+420 / 602 338 402 nebo +420 / 603 846 398   nesetril.v@seznam.cz

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Ubytovat lze pouze hosta. který má již předem zaplacenou dohodnutou částku převodem z účtu a prokáže se platným dokladem totožnosti. Ubytovaný tímto uděluje souhlas pronajímateli se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu platných zákonů. Tyto údaje budou ubytovatelem zaneseny do knihy ubytovaných hostů. Za jejich ochranu odpovídá pronajímatel.
 2. Host si zpravidla sjednává pobyt přes internetový rezervační systém, který funguje na www.penzionpopice29.cz. Zaplacením požadované částky má host zajištěnou rezervaci pobytu a zároveň souhlasí s dodržováním podmínek tohoto ubytovacího řádu.
 3. Check-in od 14.00 hod, check-out do 10.00 hod, snídaně 8.00 hod – 10.00 hod.
 4. Host po příjezdu je povinen pronajímatele upozornit na příp. zdravotní problémy (invalidita, dietní strava apod.), užívání penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními chorobami.
 5. Rozdělávání ohně a kouření je v celém penzionu zakázáno, kouření je možné ve venkovních prostorech.
 6. Ve vstupní hale se hosté přezují do domácí obuvi.
 7. Ubytovaní hosté jsou povinni provést opatření k zajištění pořádku a klidu o přímo v objektu a v jeho bezprostřední blízkosti a též dodržovat noční klid od 22.00 hod do 7.00 hod.
 8. Zařízení penzionu host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem. Za nezletilé děti odpovídá jejich zástupce.
 9. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět v penzionu podstatné změny (např. sestěhovávat nábytek), odnášet vybavení a zařízení ubytovacích prostor, vynášet potraviny a jídla z prostoru podávání snídaně, provádět zásahy do elektrické či jiné instalace, používat vlastní elektrospotřebiče kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně a mobilní komunikaci (nabíječky telefonů, netobooky atp).
 10. Parkování vozidel je zdarma na uzavřeném parkovišti penzionu. Z důvodu bezpečnosti penzionu je okolní prostor (vč. parkovacích ploch) monitorován bezpečnostními kamerami.
 11. Příchod k penzionu lze uskutečnit pomocí dvou elektricky ovládaných bran, ovladače jsou k dispozici oproti vratné záloze u ubytovatele.
 12. V objektu jsou nádoby na odpadky s možností separování odpadu (plast, papír, kov, sklo).
 13. Na ubytování domácích zvířat není penzion vybaven.
 14. Vinotéka ve vstupní hale a lednička ve společenské místnosti slouží pro potřeby ubytovatele. Ledničky jsou na každém pokoji.
 15. Při opuštění pokojů hosté zabezpečí zhasnutí světel, zavření vody, odpojení svých el. spotřebičů ze zásuvek, uzavření střešních oken a zamknutí pokoje.
 16. Ubytovaní hosté souhlasí s tím, že po dobu trvání ubytování má pronajímatel právo vstoupit do pokojů v nezbytně nutných případech ( havárie apod.)
 17. Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

Znění tohoto ubytovacího řádu rozhodně není dogma, pronajímatel vynaloží veškerou snahu a úsilí, aby přihlédl k eventuálním individuálním přáním a požadavkům ubytovaných osob.Napište nám

Nahoru